2011/03/17


Βρέθηκε στην Καλλιθέα, μέσα στη νεροποντή κατατρομοκρατημένη. Ήταν χτυπημένη στο πόδι. Έκανε τη θεραπεία της και τώρα χαίρει άκρας υγείας! Δεν έχει τσιπάκι.  Φιλοξενείται προσωρινά από την Ε.Ρ. και Γ.Γ. που την βρήκαν. Είναι περίπου 1,5 ετών, θηλυκό. Έχει ύψος 40 εκατοστά και είναι περίπου 8 κιλά. Εάν κάποιος την αναγνωρίζει ας επικοινωνήσει μαζί μας.